KLIKNUTÍM NA DANÝ OBRÁZEK SE SPUSTÍ PLATBA KARTOUCO SE STANE PO ZAPLACENÍ ?

Na email Vám zašleme vypsaný poukaz v elektronické formě . Poukaz můžete rovnou zaslat darovanému , který nám ho předloží . Na základě toho dostane vypsanou permanentku, nebo se domluvíme na první tréninkové hodině .